ŽIADOSŤ O PONUKU DOVOLENKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE

políčka s hviezdičkou(*) je nutné vyplniť
(uvedťe doplňujúce informácie pre správnu kalkuláciu ♦ či vlastníte nejakú špeciálnu kartu (Orange...) ♦ či plánujete 100% uhradu zájazdu ♦ vymenujte CK, s ktorými ste v minulosti cestovali - možno Vám z tohto listu vzniká nárok na ďalšiu zľavu ♦ ak ste zamestnancom USS Košice, VSE, SLSP ♦ resp. ďalšie Vaše požiadavky)
ĎAKUJEME, že ste sa obrátili na našu cestovnú kanceláriu s vypracovaním cenovej ponuky.

KONTAKT: TOPAS cestovná kancelária s.r.o., Orlia 11, 040 12 KOŠICE
tel.: 055 / 62 589 69 * 0915 956 744 *0948 925 293, e-mail: topas@topas.sk