TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

identifikačné údaje

Zájazdy na tomto webe pre Vás zabezpečuje TOPAS cestovná kancelária, sro a Topas.sk, sro, ktorí sú autorizovanými predajcami zájazdov popredných slovenských, českých a rakúskych cestovných kancelárií .

TOPAS cestovná kancelária, sro (pre priamy predaj)
sídlo        : Uralská 16, 040 12  Košice
prevádzka: Orlia 11, 040 01  Košice
korešpondenčná adresa: Orlia 11, 040 01  Košice
IČO         : 31676413
IČ DPH    : SK 2020506873
banka      : VÚB, a.s.
číslo účtu : SK12 0200 0000 0005 3914 2512
mail        : topas@topas.sk
výpis z ORSR


Topas.sk, sro (pre internetový predaj)
sídlo        : Uralská 16, 040 12  Košice
prevádzka: Orlia 11, 040 01  Košice
korešpondenčná adresa: Orlia 11, 040 01  Košice
IČO         : 47604093
DIČ         : 2023986690
banka     : FIO banka, a.s.
číslo účtu: SK87 8330 0000 0026 0052 4392
mail        : topas.sk@topas.sk
výpis z ORS

 
2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 01.12.2022 o 12:47 | webdesign © bart.sk