ŽIADOSŤ O VYPRACOVANIE NÁVRHU DOVOLENKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE

políčka s hviezdičkou(*) je nutné vyplniť
(uvedťe doplňujúce informácie pre správnu kalkuláciu ♦ či vlastníte nejakú špeciálnu kartu (Orange...) ♦ či plánujete 100% uhradu zájazdu ♦ vymenujte CK, s ktorými ste v minulosti cestovali - možno Vám z tohto listu vzniká nárok na ďalšiu zľavu ♦ ak ste zamestnancom USS Košice, VSE, SLSP ♦ resp. ďalšie Vaše požiadavky)

Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Topas (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, mail, vlastníctvo kariet výhod, prípadne zamestnanecké výhody, pokiaľ tieto údaje majú vplyv na prípadné zľavy
pre účel: zaslania návrhu na moju dovolenku
po dobu: do odvolania

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto súhlasu a  tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.


Poučenie o vašich právach a iných skutočnostiach

Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na mailovej adrese: topas@topas.sk

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochdanu osobných údajov Slovenskej republiky.

ĎAKUJEME, že ste sa obrátili na našu cestovnú kanceláriu s požiadavkou návrhu vašej dovolenky.

KONTAKT: TOPAS cestovná kancelária s.r.o., prevádzka: Orlia 11, 040 12 KOŠICE
tel.: 055 / 62 589 69 * 0915 956 744, e-mail: topas@topas.sk