TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0905 347 527

cestovné doklady - dôležíté !

CESTOVNÉ DOKLADY

POZOR ! ! ! 

* Každá cestujúca osoba musí mať vlastný cestovný doklad (obč. preukaz resp. pas).
* Do väčšiny krajín je potrebná minimálna platnosť 6 mesiacov po návrate do SR. Turecko vyžaduje platnosť dokladu 150 dni od opustenia Turecka.

Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu. Odporúčame, aby ste si v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť Vášho cestovného dokladu, nakoľko v prípade neplatnosti cestovného dokladu Vám bude odopretý vstup na územie danej destinácie. Každý cestujúci nesie plnú zodpovednosť za platné cestovné doklady a v prípade, že mu nebude dovolené cestovať z dôvodu nesplnenia si tejto povinnosti, nenesie za to letecká spoločnosť ani cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť.

DIEŤA cestujúce BEZ RODIČOV

Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, musí sa preukázať vlastným platným cestovným pasom a písomným povolením od rodičov, vyhotoveným v anglickom jazyku, pričom pravosť podpisu rodičov na povolení musí byť overený notárom. 

Krajiny, kde sa vyžaduje súhlas rodiča a formuláre na súhlas nájtete  TU

POZOR - ak ma dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné so sebou vziať overený preklad rodného listu.

Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa o potrebných formalitách na zastupiteľstvách svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu.

S OBČIANSKÝM PREUKAZOM VÁS UMOŽNIA VSTUP na svoje územie:
* všetky krajiny Európskej únie 

Estónsko  

Lotyšsko

Maďarsko

Poľsko

Rumunsko

Slovinsko

Litva

Grécko

Bulharsko

Írsko

Malta

Slovensko

Španielsko

Luxembursko

Rakúsko

Belgicko

Cyprus

Česká republika

Portugalsko

Holandsko

Veľká Británia

Nórsko

Fínsko

Taliansko

Nemecko

Dánsko

Švédsko

Francúzsko
Chorvátsko
Island
Lichtenštajsko
Nórsko
Švajčiarsko
Čierna Hora
Bosna a Hercegovina
Macedónska rep.2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 20.11.2023 o 12:28 | webdesign © bart.sk