TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

na letisku a cestovanie lietadlom

PRED PRÍCHODOM NA LETISKO
* na letisko sa dostavte  2 hodiny pred odletom
* batožinu označte menovkou s adresou a uzamknite ju
* batožina musí spĺňať hmotnostný alebo objemový limit podľa informácie leteckej spoločnosti (viď Vaše pokyny na zájazd). AK letíte let. spoločnosťou Travel Servis - tá pre sezónu LETO 2013 stanovila limit 15 kg + 5 kg príručná batožina. Za nadváhu batožiny sa platí priamo na letisku (cca 7 - 10 €/kg)
* príručná batožina môže mať rozmery 45 x 35 x 15 cm a hmotnosť max. 5 kg
* p
ri preprave nadrozmerných batožín, ako sú golfové palice, potápačská výstroj, surf, bicykel atď. je stanovený poplatok cca. 80 EUR za obojsmernú prepravu (závisí od konkrétnej leteckej spoločnosti)

ZAKÁZANÉ PREDMETY (vylučené z prepravy)
Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam a všetky ďalšie bodné a sečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestujúcich. Kontrolou neprejdú ani nožničky zo sady na manikúru. Pokiaľ chce cestujúci tieto predmety prepravovať, musí ich uložiť do zapísanej batožiny, ktorú odovzdá pri odbavení pred odletom. Zákaz sa vzťahuje taktiež na: stlačené plyny (horľavé, nehorľavé), tekuté a pevné horľaviny, ľahko zápalné látky, žieraviny, výbušniny, magnetické materiály, rádioaktívne materiály, jedy a infekčné látky, prípadne ďalšie, ktoré patria do kategórie "nebezpečný náklad".

Do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín. Tekutiny a gély musia byť v baleniach do 100 ml. Všetky balenia musia byť umiestnené v jednom priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom vrecúšku s maximálnym obsahom 1 liter na osobu. Pod tekutinami sa rozumie voda a ďalšie nápoje, polievky, sirupy, krémy, pleťové mlieka a oleje, parfémy, spreje, gély, vrátane šampónov a sprchovacích gélov, nádoby pod tlakom, vrátane peny na holenie, penových tužidiel, deodorantov, pasty vrátane zubnej pasty a všetky ďalšie materiály podobnej konzistencie. Na lieky a dietologické prípravky vrátane detskej výživy, potrebné počas letu, sa obmedzenie povoleného množstva nevzťahuje. Tieto pravidlá tiež neobmedzujú množstvo tekutín, ktoré si môžete kúpiť v obchodoch, nachádzajúcich sa za pasovou kontrolou alebo na palube lietadla prevádzkovaného leteckým dopravcom Európskej únie. Príručná batožina tiež nesmie obsahovať predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť letu, ako napr. lak na vlasy, sprej obsahujúci plyn, zapaľovač naplnený plynom viac ako na 60%, ostré kovové predmety (nôž, manikúrové nožnice, pilník na nechty, injekčné striekačky a pod.) Viac informácií nájdete na internetových stránkach príslušnej leteckej spoločnosti, s ktorou cestujete na dovolenku.
 

Cestujúcim sa nepovoľuje vnášať na palubu lietadla v príručnej alebo podanej batožine bezpečnostné zápalky a zapaľovače akéhokoľvek druhu (benzínove, plynové). Cestujúci môžu zapaľovače prepravovať výlučne "na tele majiteľa", tzn. umiestnenímvo vreckách oblečenia. Zapaľovače počas bezpečnostnej kontroly cestujúci vyložia do debničiek spolu s ostatnými predmetmi.CESTOVANIE LIETADLOM  pre TEHOTNÉ ŽENY
Pri doprave tehotných žien je nutné,aby mali pri sebe tehotenskú knižku. 
Do 26. týždňa sa považuje obdobie gravitity za bezpečné, poisťovne Vás poistia.
Po 26 r. už poisťovne tehotné ženy nepoisťujú.
Po 34. týždni tehotenstva sa letecká  doprava nedoporučuje.

ODBAVENIE CESTUJÚCICH PRI ODLETE
Po príchode do odletovej haly sa riaďte informačnými tabuľami a hlásením letiskového rozhlasu. S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa obráťte k informačnému pultu v hale  letiska. Check - In sa zatvára najneskôr 30 minút pred plánovaným odletom. Rezervácie a letenky cestujúcich, ktorí prídu až po skončení odbavovacej doby prepadajú a peniaze za ne sa nevracajú. Dôrazne upozorňujeme, aby ste sa dostavili k odbaveniu minimálne hodinu pred plánovaným odletom. Pred odletom sa uistite, že máte všetky potrebné doklady pre cestu (pas, osobné doklady,víza, potvrdenie o očkovaní). Po odbavení letenky a batožín obdržíte palubnú vstupenku a budete následne pokračovať v bezpečnostnej (v prípade medzinárodného letu taktiež colnej a pasovej) kontrole. Po prejdení kontrolou môžete využiť ponuku obchodu alebo sa občerstviť v letiskových baroch. Pred odchodom z letiskovej haly k nástupu do lietadla si pripravte ku kontrole palubné vstupenky.

PASY, VÍZA, ZDRAVOTNÉ DOKLADY
Letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a agentúry ochotne poradia cestujúcim v otázkach pasových, vízových, zdravotných a iných podľa potreby, avšak nenesú zodpovednosť v prípade, ak cestujúci nemá potrebné cestovné alebo zdravotné doklady v poriadku. Bez vybavenia potrebných pasových, vízových a zdravotných formalít ktoré sú predpísané krajinami odletu, preletu a určenia, nie je možné cestujúceho prijať k preprave.


POŠKODENIE BATOŽINY - čo je potrebné pre úspešné následné poistné plnenie
Ak zistíte pri dolete a vyzdvihovaní batožiny, že Vaša batožina bola poškodená - IHNEĎ:
* vyhľadajte oddelenie letiskových reklamácií (Baggage Claims) a nechajte si vystaviť  protokol o škode (jeho medzinárodné označenie je P.I.R.). V ňom sa uvedú podstatné náležitosti o batožine (pri väčšom poškodení žiadajte aj o preváženie batožiny - to pre prípad, aby ste vedeli dokázať, že batožina má nižšiu váhu ako pri odovzdávaní a teda z nej bolo niečo odcudzené).   Protokol je nutné vystavit ihned po prílete, ešte pred opustením priestoru výdaja batožín, nakoľko následne už nie je možný návrat do týchto priestorov. Nasledujúci deň reklamácia nie je akceptovaná.
* je dobré ešte priamo na letisku batožinu odfotiť (uľahčuje to následné vybavovanie na poisťovni) .
Bez tohto protokolu (P.I.R) letecká spoločnosť resp. poisťovňa  prípadnú reklamáciu neuzná a odmietne prípadný nárok na odškodnenie.
V prípade, ak máte so sebou cennejší fotoaparát alebo videokameru, odporúčame Vám, aby ste si na colnici nechali potvrdiť
doklad o ich vývoze a dovoze.2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 19.09.2023 o 17:09 | webdesign © bart.sk