TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

pred kúpou zájazdu

        Niekoľko užitočných informácií a rád pred výberom dovolenky


V katalógu sú propagované zájazdy, ktorých organizátorom je CK TOPAS, ale aj zájazdy iných spolupracujúcich CK.

DĹŽKA ZÁJAZDU A SAMOTNÉHO POBYTU
Dĺžka zájazdu je počet kalendárnych dní celého zájazdu vrátane dopravy. Pobyt je vyjadrený počtom čerpaných ubytovacích služieb /počet nocí/.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Zájazdy CK Topas sú väčšinou organizované autobusovou dopravou. Spolupracujeme so spoľahlivými prepravnými firmami, ktoré pre nás zabezpečujú autobusovú dopravu už po niekoľko rokov.
Štandard autobus – sú to KAROSY 735 a 736.LUX vybavené polohovateľnými sedadlami, núteným obehom, palubným bufetom za Sk, videom, rádio-magnetofónom, mikrofónom.
Poloklimatizovaný autobus – KAROSY s namontovanou 16-ventilátorovou poloklímou, ostatná výbava ako štandard.
Klimatizovaný autobus – sú to KAROSY, VOLVA, BOVA, RENAULT s výbavou ako štandard + majú účinnú klimatizáciu.

Prvý a posledný deň autobusových zájazdov je určený na prepravu a nie na samotnú dovolenku. Preprava prebieha aj v nočných hodinách.
Prestávky počas prepravy – pri preprave na všetky zájazdy organizované CK TOPAS  sú plánované iba nevyhnutné hygienické prestávky, ktoré sú v súlade s Medzinárodnými právnymi normami platnými pre prevádzku diaľkových autobusov (cca každé 3 – 4 hod. cez deň)
V záujme včasného príchodu do Vášho cieľa prosím rešpektujte pokyny technického sprievodcu a dodržiavajte určené hygienické prestávky). Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ako sú napr. počasie, čakanie na hraničných prechodoch, technické problémy, môže dôjsť k predĺženiu doby prepravy. Pre každého cestujúceho je batožina limitovaná váhou 15 kg.

Z prepravy sú vylúčené: všetky nadrozmerné a neskladné predmety /bicykle, surf, ruské skladacie postele a skladacie stoličky,…./

SPRIEVODCOVIA A DELEGÁTI
Technický sprievodca – je to náš pracovník, ktorý Vás sprevádza počas Vašej cesty za dovolenkou alebo pri Vašom návrate domov. Jeho úlohou je koordinovať prepravu a zabezpečiť jej hladký priebeh.
Delegát – je splnomocneným zástupcom CK vo vzťahu ku klientom. Je nepretržite prítomný v destinácií počas celej Vašej dovolenky. Jeho pracovnou náplňou je: asistuje pri ubytovávaní dovolenkárov,  nepretržite je Vám k dispozícií pri akomkoľvek probléme,  rieši problémy dovolenkárov,
oganizuje fakultatívne výlety v spolupráci s miestnou CK, je klientom k dispozícii počas informačných hodín (buď priamo v ubytovacom zariadeni - cca 2-3 počas pobytu resp. v kancelárií), ktoré sú zverejnené v každom ubytovacom zariadení, spolu s telefonickým kontaktom na delegáta pre prípad núdze. Informáciu o mene a kontakte na delegáta obdržíte v „Informáciách pre účastníkov zájazdu“ pred nástupom na zájazd.
Delegát je naším priamym zamestnancom, alebo sú jeho služby nakupované dodávateľským spôsobom u miestnej CK. Všetci naši priami zamestnanci majú kvalifikáciu na výkon tejto funkcie.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Sú príjemným spestrením Vášho voľného času a umožnia Vám lepšie spoznať navštívenú krajinu. Môžete si ich zakúpiť priamo na pobytovom mieste u nášho partnera prostredníctvom delegáta cestovnej kancelárie. Výlety sú organizované a predávané priamo zahraničným partnerom, preto naša cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za prípadné chyby a nedostatky.

UBYTOVANIE 
Pri jednotlivých destináciách máme presne pomenované aj opísané jednotlivé ubytovacie zariadenia. V prípade ubytovania v štúdiách a apartmánoch nie je zvykom uvádzať oficiálnu kategóriu hviezdičkami, preto je označenie uvedené v katalógu vyjadrením nášho hodnotenia. Klient má možnosť výberu izby len v prípade, ak je to vyslovene napísané. V opačnom prípade si klient môže na záver Zmluvy na zájazd uviesť svoju požiadavku ohľadom ubytovania. CK TOPAS tejto požiadavky vyhovie, len ak to bude možné.

- Vybavenie, veľkosť a poloha izieb tej istej kategórie nie sú vždy rovnaké

- Prístelkou môže byť aj pohovka, rozkladacia posteľ alebo gauč. Pri ubytovaní v izbách s prísteľkou je nutné si uvedomiť, že použitím prísteľky sa zmenšuje obytný priestor danej ubytovacej jednotky. Avšak menšie pohodlie je zohľadnené zľavou pri ubytovaní na prístelke.

- Izby musia byť posledný deň uvoľnené väčšinou do 10,00 hod. /niekde aj do 9,00 hod./. Možnosť ubytovania je v popoludňajších hodinách väčšinou od 14,00 hod. Včasný príchod, alebo neskorý odchod neoprávňuje k dlhšiemu používaniu izby.

- Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete v prímorských krajinách stretnúť je výskyt hmyzu. Doporučujeme Vám preto vyzbrojiť sa prípravkami proti komárom a prostriedkami pre utíšenie bolesti po bodnutí. Napriek intenzívnemu úsiliu hoteliérov nie je možné zlikvidovať drobný hmyz.

- Vratná kaucia – pri niektorých ubytovacích zariadeniach je povinné zložiť pri ubytovaní kauciu, ktorá v prípade, že na konci pobytu bude ubytovacia jednotka odovzdaná bez poškodenia, bude vrátená v plnej výške.

DOKLADY NA CESTU 
Každý klient musí mať platný cestovný doklad (u detí mladších ako 15 r. je to cestovný pas).

Do väčšiny krajín je potrebná minimálna platnosť 6 mesiacov po návrate do SR.
Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa o potrebných formalitách na zastupiteľstvách svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu.
Na cestu si ďalej pripravte Poistnú knižku /komplexné poistenie, ak ste ho uzavreli/, všetky doklady, ktoré ste obdržali od CK TOPAS /pokyny, inštrukcie, voucher, Zmluvu o zájazde…/

ĎALŠIE RADY
Nedoporučujeme vziať si so sebou drahé predmety, šperky a cennosti. Ak je v hoteli k dispozícii trezor, odporúčame cestovné doklady, peniaze, platobné karty a iné cenné predmety uložiť do trezoru. Údaje o vzdialenosti hotela od pláže sú orientačné. V niektorých krajinách voda z vodovodu neslúži na pitie a varenie. Vodu na tieto účely Vám odporúčame zakúpiť si v obchodoch alebo v hoteloch. Ležadlá a slnečníky si možno prenajať za poplatok. Doporučujeme Vám po ubytovaní prekontrolovať si ubytovaciu jednotku a prípadné závady alebo nedostatky nahlásiť delegátovi alebo majiteľovi.

DôLEŽITÉ
Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je  katalóg cestovnej kancelárie a jeho neoddeliteľnú súčasť tvoria Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch (sú voľné prístupné v našej cestovnej kancelárii a odporúčame oboznámiť sa s nimi ešte pred zakúpením si zájazdu).
Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami.

MOŽNOSTI  ÚHRADY ZA ZÁJAZD 
a/ v hotovosti v CK (TOPAS alebo u obchodného zástupcu)

b/ v pobočkách VÚB kdekoľvek na Slovensku priamym vkladom

c/ bankovým prevodom (pri bankových transakciách je nutné uviesť V-symbol platby, ktorý Vám pridelíme na požiadanie)

Dúfame, že poskytnuté rady a informácie Vám pomôžu pri výbere dovolenky a aj vďaka nim sa nám spoločne podarí predísť prípadným nedorozumeniam.2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 19.09.2023 o 17:09 | webdesign © bart.sk