TOPAS - cestovná kancelária

Vyžiadajte si konkrétnu ponuku zájazdu.

055/62 589 69
0915 956 774

UNION cestovné poistenie 2023

UNION___logo.gif

 

 

 

Poistenie Vám ponúkame v spolupráci s poisťovňou UNIONAj keď máte poistenie liečebných nákladov v zahraničí ako súčasť platobnej karty alebo životnej poistky, ponúkame Vám balík služieb, ktorý okrem poistenia liečebných výloh zahŕňa aj poistenie ďalších rizík súvisiacich s Vašou bezstarostnou dovolenkou. Najdôležitejšie z ostatných rizík je poistenie stornopoplatku pre prípad nepredvídaných udalostí. Tento druh poistenia Vám neponúkne priamo žiadna poisťovňa a nie je zahrnutý ani ako súčasť iných produktov. Ponúknuť Vám ho vie iba cestovná kancelária, v ktorej si predmetný zájazd kupujete.

Poistenie si môžete zakúpiť kedykoľvek až do odchodu na zájazd, ale POZOR poistka Vám bude kryť STORNOPOPLATOK pri nepredvídanom stornovaní zájazdu, poistku je nutné zakúpiť do 15 dní od úhrady zálohy za zájazd (najlepšie všek priamo s 1. zálohovou platbou).

Aby ste sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť pre zakúpenie poistenia, uvádzame Vám krátky prehľad poistného krytia komplexnej poistky UNION, ktorú Vám ponúkame (v rámci Európy + Egypt, Tunisko, Izrael, Jordánsko...viď nižšie)  - rozdiel medzi A1 a A3 (komplexný balík vhodnýna klasickú dovolenku) je vo výške poistného krytia v prípade meškania lietadla. 

SADZBY PLATNÉ: ROK 2023  

Poistné je určené v závislosti od územnej platnosti poistenia, rizikovej skupiny a rozsahu poistenia (balík poistenia) na osobu a deň nasledovne

 

 2023___UNION_2023_sadzby__web__2_.jpg

A1 a A3       identické balíky, stornopoplatky kryje do 80 % , rozdiel je len vo výške krytia stornopoplatkov
                  A1 - kryje stornopopl. pre všetky osoby na zmluve max do 3 000 / zmluva a súčasne 1 000 / os.
                  A3 - kryje stornopopl. pre všetky osoby na zmluve max do 9 000 / zmluva a súčasne 3 000 / os.
PANDEMIC   kryje stornopol. aj pri COVID pozitív, nariadenej karanténe a liečenie v dôsledku COVID v zahraničí
A2              kryje stornopopl. pre všetky osoby na zmluve max do 6 000 / zmluva a súčasne 2 000 / os. do výšky 100 %
B                je balík bez liečebných nákladov a je určený pre klientov, ktorí majú ročné poistenie lieč. nákl. v zahr.
                 UNION (potrebné preukázať) , kryje stornopoplatky do 80 %   max do 3 000 / zmluva a súčasne 1 000 / os.


 ŠPECIFIKÁCIA BALÍKOV:

 2023___UNION_2023_prehlad_web.jpg


? NOVINKA  A2 EXCLUSIVE

je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie 
- vo výške  100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami)

- maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde
2023___UNION_2023_sadzba_A2_EXCLUSIVE_web.jpg 

NOVINKA A1/A3 PANDEMIC :

? zahrňuje všetký poistné riziká definované pri balíku A1 resp. A3 a naviac zahrňuje riziká spojené s rozšíreným krytím nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia (napr. COVID-19) alebo s podozrením na toto ochorenie, a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, rozširujúce základný balík poistenia A1 o  riziká uvedené v nasledujúcej tabuľke
- balík poistenia A1 PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranzitnej krajine.

? Nárok na poistné plnenie z balíka poistenia A1/A3 PANDEMIC vznikne za podmienky, že:
1.- vycestovanie nastalo z územia Slovenskej republiky alebo z krajiny trvalého pobytu poisteného a v čase platnosti poistnej zmluvy. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
2. - škodová udalosť bola hlásená poisťovateľovi alebo poskytovateľovi asistenčných služieb (Eurocross Assistance Czech Republic) najneskôr 24 hodín po vzniku podozrenia, resp. po nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/ pandémia. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
Upozornenie:
Balík poistenia A1/A3 PANDEMIC nie je možné dojednať pre osobu nad 70 rokov.
Balík poistenia A1/A3 PANDEMIC nie je možné dojednať, ak by poistená osoba v deň začiatku poistenia (platnosť poistenia od) dovŕšila 70 rokov.*) VIAC O JEDNOTLIVÝCH BALÍKOCH A ICH KRYTÍ v prílohe na stiahnutie (na konci stránky)


ČASTÉ OTÁZKY:

RIZIKOVÁ SKUPINA - do ktorej patrím?
a) TURISTA - do tejto skupiny patria všetci, ktorí nešportujú a nepracujú manuálne 
b) ŠPORT  tu patrí každý, kto bude prevádzkovať zimné športy alebo rizikové športy 

ČO BUDE S VAŠIM UHRADENÝM POISTNÝM, AK ZRUŠÍM  ÚČASŤ NA ZÁJAZDE (stornujem ho?) 
a) a nebudete si nárokovať na poistné plnenie:

Ak odpadne dôvod poistenia (účasť na zájazde) pred začiatkom zájazdu a to z dôvodu, ktorý nespadá do poistného rizika (napr. rozchod partnerov, rodinné dôvody...), poisťovňa  na písomnú žiadosť poisteného vráti sumu poistného, pričom si odpočíta administratívny poplatok  (slúži na  úhradu nákladov spojených s uzavretím a správou poistnej zmluvy) vo výške 3,30 EUR.  Podmienkou je: predloženie originál poistnej zmluvu a požiadanie o vrátenie poistného najneskôr do 2 dní od zrušenia účasti na zájazde , ak ide o sumu vyššiu ako 1,50 EUR a ak už bolo poistné poukázané na účet poisťovateľa.

b) ak si budete nárokovať na poistné plnenie:
Patrí poisťovateľovi celé poistné.

 

AKÁ JE ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA 

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ EURÓPA
Krajina

Oficiálny názov

Albánsko Albánska republika
Alžírsko Alžírska demokratická a ľudová republika
Andorra Andorrské kniežatstvo
Arménsko Arménska republika
Azerbajdžan Azerbajdžanská republika
Belgicko Belgické kráľovstvo
Bielorusko Bieloruská republika
Bosna a Hercegovina Republika Bosna a Hercegovina
Bulharsko Bulharská republika
Cyprus Cyperská republika
Dánsko Dánske kráľovstvo
Egypt Egyptská arabská republika
Estónsko Estónska republika
Faerské ostrovy Faerské ostrovy
Fínsko Fínska republika
Francúzsko Francúzska republika
Gibraltár Gibraltár
Grécko Helénska republika
Gruzínsko Gruzínska republika
Holandsko Holandské kráľovstvo
Chorvátsko Chorvátska republika
Írsko Írsko
Island Islandská republika
Izrael Izraelský štát
Jordánsko Jordánske hášimovské kráľovstvo
Kosovo Kosovo
Lichtenštajnsko Lichtenštajnské kniežatstvo
Litva Litovská republika
Lotyšsko Lotyšská republika
Luxembursko Luxemburské veľkovojvodstvo
Macedónsko Macedónska republika
Maďarsko Maďarská republika
Malta Maltská republika
Maroko Marocké kráľovstvo
Moldavsko Moldavská republika
Monako Monacké kniežatstvo
Nemecko Spolková republika Nemecko
Nórsko Nórske kráľovstvo
Poľsko Poľská republika
Portugalsko Portugalská republika
Rakúsko Rakúska republika
Rumunsko Rumunsko
Rusko - európska časť Ruská federácia
San Marino Republika San Marino
Slovinsko Slovinská republika
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Srbsko a Čierna Hora Srbsko a Čierna Hora
Španielsko Španielske kráľovstvo
Švajčiarsko Švajčiarska konfederácia
Švédsko Švédske kráľovstvo
Taliansko Talianska republika
Tunisko Tuniská republika
Turecko Turecká republika
Ukrajina Ukrajina
Vatikán Vatikánsky mestský štát (Svätá stolica)

 

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ MIMO EURÓPY
Krajina Oficiálny názov
Afganistan Afgánska islamská republika
Americká Samoa Americká Samoa
Angola Angolská republika
Anguilla Anguilla
Antarktída Antarktída
Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda
Argentína Argentínska republika
Aruba Aruba
Bahamy Bahamské spoločenstvo
Bahrajn Štát Bahrajn
Bangladéš Bangladéšska ľudová republika
Barbados Barbados
Belize Belize
Benin Beninská republika
Bermudy Bermudy
Bhután Bhutánske kráľovstvo
Bolívia Bolívijská republika
Botswana Botswanská republika
Bouvetov ostrov Bouvetov ostrov
Brazília Brazílska federatívna republika
Britské indickooc.t. Britské indickooceánske teritórium
Britské Pan.ostrovy Britské Panenské ostrovy
Brunej Štát Brunej Darussalam
Burkina Faso Burkina Faso
Burundi Burundská republika
Cookove ostrovy Cookove ostrovy
Čad Čadská republika
Čína Čínska ľudová republika
Dominika Dominické spoločenstvo
Dominikánska republika Dominikánska republika
Džibutsko Džibutská republika
Ekvádor Ekvádorská republika
Etiópia Etiópia
Falklandy - Malvíny Falklandy - Malvíny
Fidži Nezávislá demokratická republika Fidži
Filipíny Filipínska republika
Francúzska Guyana Francúzska Guyana
Francúzska Polynézia Francúzska Polynézia
Francúzske južné územia Francúzske južné územia
Gabon Gabonská republika
Gambia Gambijská republika
Ghana Ghanská republika
Grenada Grenada
Grónsko Grónsko
Guadeloupe Departement Guadeloupe
Guam Guam
Guatemala Guatemalská republika
Guinea Guinejská republika
Guinea-Bissau Republika Guinea-Bissau
Guyana Guyanská kooperatívna republika
Haiti Haitská republika
Heardov ostrov Heardov a Mac Donaldove ostrovy
Holandské Antily Holandské Antily
Honduras Honduraská republika
Hongkong Hongkong
Chile Chilská republika
India Indická republika
Indonézia Indonézska republika
Irak Iracká republika
Irán Iránska islamská republika
Jamajka Jamajka
Jemen Jemenská republika
Južná Kórea Kórejská republika
Kajmanie ostrovy Kajmanie ostrovy
Kambodža Kambodžský štát
Kamerun Kamerunská republika
Kapverdy Kapverdská republika
Katar Katarský štát
Kazachstan Kazašská republika
Keňa Kenská republika
Kirgizsko Kirgizská republika
Kiribati Kiribatská republika
Kokosové ostrovy Kokosové ostrovy
Kolumbia Kolumbijská republika
Komory Komorská fedratívna islamská republika
Kongo Konžská republika
Kostarika Kostarická republika
Kuba Kubánska republika
Kuvajt Kuvajtský štát
Laos Laoská ľudovodemokratická republika
Lesotho Lesothské kráľovstvo
Libanon Libanonská republika
Libéria Libérijská republika
Líbya Líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija
Macao Macao
Madagaskar Madagaskarská demokratická republika
Malajzia Malajzia
Malawi Malawijská republika
Maledivy Maledivská republika
Mali Malijská republika
Marshallove ostrovy Republika Marshallove ostrovy
Martinique Departement Martinique
Maurícius Maurícius
Mauritánia Mauritánska islamská republika
Menšie odľahlé ostr.USA Menšie odľahlé ostrovy USA
Mexiko Spojené štáty mexické
Mikronézia Mikronézske federatívne štáty
Mongolsko Mongolská republika
Montserrat Montserrat
Mozambik Mozambická republika
Myanmar Myanmarský zväz
Namíbia Namíbijská republika
Nauru Nauruská republika
Nepál Nepálske kráľovstvo
Neutrálne územia Neutrálne územia Ruchajmija, Váfra, Andza
Niger Nigerská republika
Nigéria Nigérijská federatívna republika
Nikaragua Nikaragujská republika
Niue Niue
Nová Kaledónia Nová Kaledónia
Omán Ománsky sultanát
Ostrov Norfolk Ostrov Norfolk
Ostrovy Wallis a Futuna Ostrovy Wallis a Futuna
Pakistan Pakistanská islamská republika
Palau Palauská republika
Palestína Palestína
Panama Panamská republika
Panenské ostrovy (USA) Panenské ostrovy Spojených štátov
Papua - Nová Guinea Papua - Nová Guinea
Paraguaj Paraguajská republika
Peru Peruánska republika
Pitcairnove ostrovy Pitcairnove ostrovy
Pobrežie slonoviny Republika Pobrežie slonoviny
Portoriko Portoriko
Réunion Departement Réunion
Rovníková Guinea Republika Rovníková Guinea
Rusko - ázijská časť Ruská federácia
Rwanda Rwandská republika
Saint Pierre a Miquelon Územné spoločenstvo Saint Pierre a Miquelon
Salvádor Salvádorská republika
Saudská Arábia Kráľovstvo Saudská Arábia
Senegal Senegalská republika
Severná Kórea Kórejská ľudovodemokratická republika
Severné Mariány Spoločenstvo ostrovov Severné Mariány
Seychely Seychelská republika
Sierra Leone Republika Sierra Leone
Singapur Singapurská republika
Somálsko Somálska demokratická republika
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Srí Lanka Srílanská demokratická socialistická republika
Stredoafrická republika Stredoafrická republika
Sudán Sudánska republika
Surinam Surinamská republika
Sv.Tomáš a Princov ost. Demokratická republika Sv. Tomáš a Princov ostrov
Svalbard a Jan Mayen Ostrovy Svalbard a Jan Mayen
Svazijsko Svazijské kráľovstvo
Svätá Helena Svätá Helena
Svätá Lucia Svätá Lucia
Svätý Krištof Svätý Krištof a Nevis
Svätý Vincent a Grenad. Svätý Vincent a Grenadiny
Sýria Sýrska arabská republika
Šalamúnove ostrovy Šalamúnove ostrovy
Tadžikistan Tadžická republika
Tanzánia Zjednotená republika Tanzánia
Thajsko Thajské kráľovstvo
Tchajwan Čínska republika
Togo Republika Togo
Tokelau Tokelau
Tonga Kráľovstvo Tonga
Trinidad a Tobago Republika Trinidad a Tobago
Turkménsko Turkménska republika
Turks a Caicos Ostrovy Turks a Caicos
Tuvalu Tuvalu
Uganda Ugandská republika
Uruguaj Uruguajská východná republika
Uzbekistan Uzbecká republika
Vanuatu Republika Vanuatu
Venezuela Venezuelská republika
Vianočný ostrov Vianočný ostrov
Vietnam Vietnamská socialistická republika
Východný Timor Východný Timor
Zair Zairská republika
Zambia Zambijská republika
Západná Sahara Západná Sahara
Západná Samoa Nezavislý štát Západná Samoa
Zimbabwe Republika Zimbabwe

 

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ SVET
Krajina Oficiálny názov
Austrália Austrálsky zväz
Japonsko Japonsko
Južná Afrika Juhoafrická republika
Kanada Kanada
Nový Zéland Nový Zéland
Spojené štáty americké Spojené štáty americké


2022 © TOPAS cestovná kancelária - všetky práva vyhradené | aktualizované: 19.09.2023 o 17:09 | webdesign © bart.sk